Om Lack och lacktyper

När man talar om lack för inomhusbruk tänker man först och främst på en klar ytbehandling av trä som låter strukturen lysa igenom. Men lack kan också vara pigmenterad, det vill säga med tillsats av färgpigment.

Till panel finns det svag pigmenterad lack som ger ett intryck av patina, en kalkvit effekt eller pastelltoner. För att förhindra att trävirket gulnar genom inverkan av ultravioletta strålar (UV-strålar) har de flesta klara lacker ett UV-filter, dvs ett kemiskt filter som hindrar de missfärgande strålarna att tränga igenom. Filtret bryts ner efter hand, och regelbundet underhåll med nya strykningar av lack behövs med några års mellanrum.

Lack kan också vara så kraftigt pigmenterad att den ser ut som en täckfärg. Man talar då om lackfärg. Lackfärger kan användas på metall eller träverk, till exempel pinnstolar, där man vill ha kratiga färger i kombination med högglans och slitstyrka.

Vattenbaserade lacker
Vattenbaserade interiörlacker har vanligen något sämre slitstyrka än oljebaserade alternativ. Men speciellt när det gäller golvlack har nya bindemedel löst de tidigare problemen med vattenbaserad lack. De bästa typerna av golvlack har idag en slitstyrka som kan jämföras med de tidigare DD-lackerna. Färdiglackerad parkett har i regel behandlats med en vattenbaserad produkt.

Oljelack
Tidigare typer av oljelack var uppbyggda av linolja och med hartset som bindemedel. Dagens oljelacker är i regel uppbyggda av alkyder som bindemedel och med lacknafta som lösningsmedel.

Cellulosalack
Detta är lack där cellulosanitrat eller cellulosaacetat används som bindemedel. Dessa bindemedel erhålls av cellulosa, som finns i bomull och lin eller utvinns av trämassa. Cellulosaföreningarna är lösta i flyktiga lösningsmedel.

DD-lack
Tvåkomponents kemiskt härdande lack baserat på polyalkohol (Desmophen) och polyisocyanat (Desmodur), som är varumärken från Bayer Chemie. Dessa är lösta i flyktiga lösningsmedel. DD-lackerna är mycket slitstarka och används främst till golv. På grund av de starka lösningsmedlen är DD-lackerna inte längre vanliga i handeln.

Kvistlack
Kvisrtack används för att försegla kvistar i nytt trävirke, så att färgen inte ska lösas upp av hartsen från kvisten. Därigenom slipper man ifrån att kvisten börjar blöda så att man får genomslag som ger bruna fläckar på väggen. Kvistlack används också på spikhuvuden och mindre järndetaljer för att undvika missfärgning och rostfläckar.

Panellack
Beteckning på läcker avsedda som skydd av panel inomhus. De är baserade på latex som bindemedel. Panellack innehåller ljusfilter och ger panelen en tvättbar, närmast osynlig utbehandling. Kan även fås pigmenterad.

Så målar du trä!

Utomhus-träverk är ett gemensamt namn för allt träverk som befinner sig utomhus. Det finns en mängd gemensamma drag men också stora skillnader, till exempel vad som passar bäst för att behandla olika slags virke. Här följer en guide från oss på Målare Göteborg om vad som är den bästa slutbehandlingen.

Ett grundtips för alla slags målning utomhus är att inte ta för mycket färg på penseln och inte dra av den mot burkkanten. Torka genast bort färg som rinner ner på burkens kant. Du kan också göra som många andra målare; sätt en mindre färgburk i en större så kan du svårligen spilla färg på golvet.

Du kan även sätta ner penseln i den stora burken utan att kladda.

Dörrar:
Grunda och spackla igen alla hål och springor så att regnvatten inte kan tränga in. Det är en fördel att välja en halvblank färg som lätt kan torkas av med fuktig trasa. Välj akrylat-, alkyd- eller vattenburen alkydfärg. Vill du kunna se ådringen väljer du en täckande utelasyr.

Utemöbler:
Grundas med träolja. Färdigstrykning med olja eller alkyd-utelasyr (transparent eller heltäckande). Då slipper du flagande färg. Välj inte färger som smetar eller kritar.

Fönster:
Alla utelasyrer och färgtyper som täcker bra ger gott skydd. Grunda och spackla alla sprickor och hål. Välj en alkydprodukt invändigt. Utvändigt går det bra även med akrylatprodukter. Det är viktigt att naket trä först har mättats med träolja eller alkydgrundfärg för att träet skall få ett långvarigt skydd.

Staket:
Fristående plank och staket är utjatta för väder och vind. Därför bör du välja en utelasyr (alkydtyp) men grunda först. Det är en smaksak om färgen skall täcka eller ej. Små sprickor i ytträet kan accepteras medan större sprickor bör spacklas igen.

Verandor och uterum:
Alla produkter kan användas om bara konstruktionen är välgjord och det inte bildas kondens under den kalla delen av året. Det enklaste underhållet uppnås med utelasyr (alkydprodukt) och den bör helst vara halv- eller heltäckande.

Taksprång och vindskivor:
Dessa byggnadsdelar är de mest utsatta och kräver därför extra underhåll. Det är därför bäst att använda alkydprodukter, gärna heltäckande utelasyr, men grunda allt trä först med en bra träolja så att det mättas ordentligt.

Tips på hur grundfärgen ger dig en kickstart!

omgrundgargVi brukar säga finns det 2 anledningar varför du bör grundmåla. Färgen ska dels ta död på mögelsvampar och svampsporer inne i träet. Grundmålningen ska dessutom stabilisera träets yta så att mellanstrykning och slutstrykning fäster bra. Därför ska en kvalitativ grundfärg klara 2 saker:

1. Den ska tränga långt in i träet. På fackspråk kallas det för att färgen är penetrerande.
2. Den ska innehålla fungicider eller något annat svampdödande medel. Dessutom ska den ha hög torrhalt vilket betyder att det skapas en solid grund för mellan – och slutstrykningsfärgen.

Viss grundfärg (kallas också primer) innehåller bara mögeldödande medel och klarar inte svampsporer. Om du vill vara säker på att medlet också utrotar svampsporer måste du läsa på etiketten (eller kolla vad som gäller på tillverkarens webbplats.)

Vatten eller olja?

De flesta grundfärger innehåller olja, men det finns också vattenbaserade varianter. I en del sammanhang kan färglöst eller laserande träskydd fungera som grundfärg. Om du väljer en oljebaserad grundfärg kan du använda en vattenbaserad slutstrykning. Men på en vattenbaserad grundfärg måste du använda en vattenbaserad slutstrykning.

Vi får då och då frågor om vilken typ av grundfärg som är ”bäst”, men det är förstås omöjligt att svara på om vi inte vet vilket underlag det handlar om.

Grundfärgen (eller primern som många kallar den) lägger du på med pensel flera gånger, vått i vått. Det ger ett ännu bättre skydd. När grundfärgen är torr bör du skapa nytt träskydd så fort som möjligt. Det ger den bästa grunden för färgen. Om det går flera månader innan du målar är grundfärgen förstörd och du måste börja om från början.

Impregnerat trä

Det är ett utbrett missförstånd att tryckimpregnerat trä inte ska grundas och målas med en gång. Impregnerat trä är inte skyddat mot solens ultravioletta strålar och måste målas så snart som möjligt. Tryckimpregnering är den vanligaste typen av impregneringen och innehåller ofta stora mängder vatten. Därför får inte tryckimpregnerat virke behandlas med en heltäckande produkt med en gång. Det bör i stället grundas med transparent träskydd. Efter ett halvt till ett år kan du behandla med heltäckande färg.

Impregneringsvätskan innehåller höga halter av koppar. Den kan missfärga ljusa färger om träet behandlas innan det är tillräckligt torrt. Fönster och dörrar är nästan alltid vakumimpregnerade, det är en metod som funkar. Vakumimpregneråt trä bör behandlas omgående.