Färgsättning inomhus

En yta får sin karaktär av dess kulör, struktur och glans. En blank yta motstår smuts bra, medan en matt yta möjligen kan kännas mer välkomnande. Blänket i en yta kan också vara besvärande, man ser inte kulören utan bara spegling från någon ljuskälla.

Därför bör vanliga väggar utföras matta och latexfärger för väggmålning brukar också vara matta liksom tapeter. Behöver du kunna tvätta väggen, t ex i kök eller bad, bör du öka glanstalet till minst 20. En sådan färg har mindre porer, smutsen fastnar inte så lätt och därmed uppstår inte mögelproblem lika lätt heller. Det är smutsen som möglar – inte färgen.

I tak vill man oftast ha en helmatt yta, och därför har limfärgen passat bra. Den är nämligen helmatt. På snickerier däremot är de praktiskt med blanka ytor, eftersom de utsätts för nedsmutsning och slitage. Ytor från halvmatta (glanstal 25) till högblanka (glanstai 85) kan användas.

Ju blankare yta, desto större krav på ytjämnhet i underlaget men å andra sidan större motståndskraft mot nedsmutsning och slitage. Golv görs matta eller blanka. Egentligen framträder en parketts karaktär bäst om ytan görs matt, men den står emot nedsmutsning och fläckar bättre om den är blanklackad.Där slitaget är hårt, mattas den blanka ytan dock så småningom ned.

7 snabba tips för en lyckad färgsättning

1. Se hela bostaden som en helhet, där alla rummen ingår i en komposition och således är beroende av varandra.
2. Använd liknande målning och tapetsering över hela bostaden, välj t ex tapeter ur en och samma kollektion, välj färger som samarbetar även om de målas i olika rum.
3. Möbleringen framhävs bra, om du väljer deras komplementfärger till väggarna. Vill du lyfta fram något, omge det med dess komplementfärg och/eller ljust mot mörkt, mörkt mot ljust, mönstrad yta mot enfärgad.
4. Ett annat grepp är att arbeta ”ton i ton”, ta upp färgtoner från niöbler och textilier vid val av tapeter m m.
5. I rum med ”livlig” möblering tonar du ned färgen på väggarna och tvärtom.
6. Var lite försiktig med blå och andra kalla färger. Kompensensa om möjligt med varma komplement, t ex i badrummet kan du sätta varma rustikgula klinkerplattor på golvet mot blå färger på väggarna.
7. Träna! Att en idrottsman måste träna är en självklarhet. Men ror ett stillasittaiide arbete, som t ex miljöskapandet, lever hos många tron att det bara är att köra igång. Så är det inte. Man måste faktiskt lära sig jobbet för att bli bra, träna helt enkelt. Det gör du genom att ta tid på dig, titta hos andra och i offentliga miljöer, tala med andra om deras erfarenheter, ta hem prover, måla lite färgprover själv, experimentera och känn efter. För det handlar om känslor. Man känner när man hamnat rätt!