Tips på hur grundfärgen ger dig en kickstart!

omgrundgargVi brukar säga finns det 2 anledningar varför du bör grundmåla. Färgen ska dels ta död på mögelsvampar och svampsporer inne i träet. Grundmålningen ska dessutom stabilisera träets yta så att mellanstrykning och slutstrykning fäster bra. Därför ska en kvalitativ grundfärg klara 2 saker:

1. Den ska tränga långt in i träet. På fackspråk kallas det för att färgen är penetrerande.
2. Den ska innehålla fungicider eller något annat svampdödande medel. Dessutom ska den ha hög torrhalt vilket betyder att det skapas en solid grund för mellan – och slutstrykningsfärgen.

Viss grundfärg (kallas också primer) innehåller bara mögeldödande medel och klarar inte svampsporer. Om du vill vara säker på att medlet också utrotar svampsporer måste du läsa på etiketten (eller kolla vad som gäller på tillverkarens webbplats.)

Vatten eller olja?

De flesta grundfärger innehåller olja, men det finns också vattenbaserade varianter. I en del sammanhang kan färglöst eller laserande träskydd fungera som grundfärg. Om du väljer en oljebaserad grundfärg kan du använda en vattenbaserad slutstrykning. Men på en vattenbaserad grundfärg måste du använda en vattenbaserad slutstrykning.

Vi får då och då frågor om vilken typ av grundfärg som är ”bäst”, men det är förstås omöjligt att svara på om vi inte vet vilket underlag det handlar om.

Grundfärgen (eller primern som många kallar den) lägger du på med pensel flera gånger, vått i vått. Det ger ett ännu bättre skydd. När grundfärgen är torr bör du skapa nytt träskydd så fort som möjligt. Det ger den bästa grunden för färgen. Om det går flera månader innan du målar är grundfärgen förstörd och du måste börja om från början.

Impregnerat trä

Det är ett utbrett missförstånd att tryckimpregnerat trä inte ska grundas och målas med en gång. Impregnerat trä är inte skyddat mot solens ultravioletta strålar och måste målas så snart som möjligt. Tryckimpregnering är den vanligaste typen av impregneringen och innehåller ofta stora mängder vatten. Därför får inte tryckimpregnerat virke behandlas med en heltäckande produkt med en gång. Det bör i stället grundas med transparent träskydd. Efter ett halvt till ett år kan du behandla med heltäckande färg.

Impregneringsvätskan innehåller höga halter av koppar. Den kan missfärga ljusa färger om träet behandlas innan det är tillräckligt torrt. Fönster och dörrar är nästan alltid vakumimpregnerade, det är en metod som funkar. Vakumimpregneråt trä bör behandlas omgående.