Måla dörrar

Nya, obehandlade dörrar grundas först med en matt oljefärg. Därefter spacklas eventuella hack och märken. Slipa med slipkloss och måla de slipade ställena på nytt med grundningen. Därefter lägger man på två strykningar med halvblank oljefärg i önskad kulör. Matt färg kan visserligen vara snyggt, till exempel i kombination med träpanel, men bör ändå undvikas eftersom det blir svårt att undvika fläckar på dörren.

mala-dorrar

Till och med fingeravtryck lämnar märken på en matt dörr. För att färgen inte ska rinna är det praktiskt att häkta av dörren från gångjärnen och lägga den på golvet, på ett bord, över två stolar eller två bockar. Skruva av dörrhandtag och beslag. Lås och slutbleck ska inte målas över.

Tidigare målade eller lackerade dörrar tvättas först med ammoniaklösning. Blanka ytor mattas ner med fint slippapper eller grundas med häftgrundning så att färgen får gott fäste. Annars kan slag och märken medföra att färgen flagnar av.

Gammal färg som sitter löst avlägsnas med en färgskrapa. Hack och märken spacklas. Använd slipkloss vid planslipning. Använd en matt oljefärg som grundning på de spacklade ställena och eventuellt bart trävirke. Efter torkning slipas kanterna på de grundmålade ställena så att det inte blir grader när toppfärgen läggs på i två strykningar.

Fyllningsdörrar (spegeldörrar) kommer bäst till sin rätt om de målas i matchande färger. Rådfråga gärna personalen i färghandeln eller en målare, eller använd tillverkarens färgkarta som ofta innehåller goda råd om harmonierande färger.

Om man själv har bestämt sig för en huvudfärg via färghandelns färgbar, kan vissa av de datorstyrda blandningsmaskinerna på ett ögonblick ge förslag på harmonierande färger och kontrastfärger. Använd en avvikande färg på kanterna, eller gärna tre färger – på respektive speglar, kanter och ram.

När man målar en spegeldörr målas speglarna först, därefter speglarnas kanter och slutligen ramen och dörrens kanter.