Måla panel – så gör du!

På panel och lister kan man använda både oljefärger och vattenbaserade produkter. Vid normal rumstemperatur torkar vattenbaserade färger snabbt.

Detta kräver att bearbetningen sker direkt om resultatet ska bli bra. Oljefärger ger bättre utflytning, är mer motståndskraftiga och är lättare tvättbara.

Ny panel
panelGrövre kvistar behandlas med kvistlack så att de inte ”blöder” harts genom färgen. Mindre kvistar och ojämnheter spacklas. Hur mycket arbete man ska lägga ner på spacklingen beror på i vilken grad man vill att trästrukturen, mindre kvistar etc ska synas igenom.

Efter slipning grundas ytan med matt oljefärg. Först då syns det hur välgjord spacklingen och slipningen är. Om resultatet inte är tillräckligt bra får man börja om på nytt. Efter den första grundstrykningen kan det uppstå en viss fiberresning, som putsas bort med fint slippapper. Lägg slutligen på två strykningar i lämplig glansgrad som toppstrykning – eventuellt kan man använda vattenbaserad akrylfärg.

Gammal väggpanel
Vare sig panelen är obehandlad, laserad, lackerad eller målad, så måste den först och främst tvättas innan den behandlas pa nytt. Använd ammoniaklösning eller specialtvättmedel från färghandeln.

Skador i form av slag och märken spacklas efter att det skadade stället mattslipats. Sedan de spacklade ytorna torkat slipas de med slippapper, till exempel i grovlek 180-240. Det skadade stället målas därefter med en matt grundfärg innan toppstrykningen läggs på. Fläckmålningen ska dras ut väl i kanterna så att det inte uppstår fula grader under toppstrykningen.

De flesta spackelmassor sjunker ihop en del när de torkar. Det kan därför bli nödvändigt att lägga på spackelmassan i två eller flera omgångar. Märken efter spikar, skruvhål etc lagas med finspackel.

Sprickor kan däremot knappast lagas med spackelmassa eftersom träet ”lever” och rör på sig. Det krymper och utvidgar sig beroende på temperatur och fuktighet. Ska man försöka bättra på sådana skador (som på många sätt är naturiiga i trävirke), bör man i första hand använda en tätningsmassa av akryl. Akryl kan uppta en viss rörelse utan att spricka upp.

Om gammal färg lossnar från trävirket är det högst sannolikt fukt som är orsaken. Det kan vara kondens i väggen som orsakas av utvändigt läckage eller av bristfällig isolering mot angränsande rum med hög luftfuktighet som badrum, tvättrum etc.

Om färgen flagnar av från en tidigare målad yta är orsaken dåligt fäste mellan ny och gammal färg. Orsaken kan vara att gammai blank färg inte rengjorts och mattats ner innan den nya färgen lades på, eller färgsystem som inte harmonierar med varandra. Latex- och akrylfärger är elastiska, medan oljefärger inte är det. Det kan därför uppstå spänningsskillnader mellan dessa färgtyper som orsakar uppsprickning och avflagning.

Om man känner till underlagsfärgen bör man helst använda samma typ av färg i nästa strykning. Är man osäker, men vill ha en vattenbaserad färg, bör man använda en akrylprodukt. Akryl fäster bättre än latex på besvärligt underlag.