Målning av Puts & Betong

Att man målar puts och betong beror dels på estetiska skäl, dels på att målningen ger putsen skydd mot yttre påfrestningar som efter hand kan angripa puts och betong. Både i puts och betong används cement och kalk som bindemedel. Det innebär att ytorna blir alkaliska, det vill säga att de innehåller lut.

Och eftersom lut används för färgborttagning måste den färg vi ska använda vara alkaliefast, så att den inte angrips av ämnen i underlaget. Idag är det huvudsakligen två typer av färg som används: dels organiska, med akryl, latex, termoplast, pliolite- eller silikonemulsion som bindemedel, dels oorganiska som kalk-, cement- och silikatfärger. Oljefärger ska aldrig användas på puts.

Utvändiga putsfärger får inte vara för fukttäta. Liksom när det gäller träväggar vandrar fukt och vattenånga genom väggarna från de uppvärmda rummen, speciellt under den kalla årstiden. Om fukten möter ett tätt färglager ansamlas den på färglagrets baksida och orsakar frostsprängningar och avflagning. Dessutom får både betong och puts med tiden fina krympsprickor, spännings- och sättningssprickor. Genom dessa sprickbildnings tränger fukt in i väggen.

Målning av ny puts och betong
På nya betongytor kan det sitta kvar en del formolja från gjutformarna. Denna måste i så fall tvättas bort med såpa och matten, eller med ett specialmedel. Större skador i betongen lagas med murbruk. Men for övrigt bjuder målning av ny puts och betong sällan på speciella problem. Ny puts, även lagningar, ska torka minst 6-8 veckor innan den målas med kalk- eller silikatfärg. Om man ska måla med latex- eller akrylfärg bör man vänta ännu längre.

För den första strykningen bör färgen förtunnas. Hur mycket beror på om underlaget et är starkt sugande. Nästa strykning görs med oförtunnad färg, som läggs på med rulle, pensel eller spruta.

Även cementbaserad färg bör förtunnas i första strykningen. Väggen fuktas ordentligt vid varje strykning för att få god vidhäftning, på samma sätt som vid gjutning och putsarbete. Använder man cementfärg får man en viss kritning i ytan som gör att vidhäftningen blir dålig om man senare skulle vilja gå över till andra färgtyper. Då måste väggen först grundas, dvs man måste binda de lösa cementpartiklarna, innan man påbörjar målningsarbetet.

En sådan grundning kan göras av den inköpta putsfärgen. Man blandar lika delar färg och förtunning. Vilken sorts förtunning som ska användas framgår av färgförpackningen. Grundningen ska läggas på flödigt så att den tränger in i den putsade ytan och binder lösa partiklar som senare kan orsaka avflagning.

Strukturfärg för puts eller dekorputs har en mer utfyllande effekt och täcker småskador och hål i gjuten betong. För att få en slät och homogen yta kan putsen användas för spackling av småskador innan täckstrykningen läggs på. Strukturfärg och dekorputs kan också läggas på med specialrulle, spruta eller bearbetas på olika sätt med pensel, borste, svamp etc om man vill ha speciella effekter.