Så rengör du ytan eller materialet innan du målar!

Så rengör du ytan eller materialet innan du målar!

Rengöring av den yta som ska målas är en viktig del av måleriarbetet, framför allt vid ommålning. Den yta som ska målas ska vara fri från fett och smuts och helst lite nedmattad för att färgen ska få bra fäste. En bra förberedelse för ommålning är att slipa ytan med slippapper.

Det är ganska jobbigt och inte alltid nödvändigt, så därför brukar man nöja sig med att tvätta av ytan noga med något lämpligt rengöringsmedel. Fabriksmålade ytor måste dock slipas.

Målartvätt ”målartvätt” är tvättmedel som marknadsförs som specialmedel att användas just före målning. Dessa medel kan vara flytande eller i pulverform och innehåller vanligtvis soda eller ammoniak. Förutom att de löser smuts och fett, mattar de ned ytan så att den nya färgen får bra fäste.

Såhär gör du när du rengör yta inomhus för målning
Ha två hinkar med svampar i, den ena med tvättlösningen, den andra med rent vatten. Du kan också använda plafondpensel för tvättlösningen.

1. Doppa svampen i tvättlösningen. Vrid ur så att svampen gott och väl inte droppar.
2. Stryk ut på den yta som ska tvättas. Gnugga sparsamt. Ska du efter tvättningen utföra en genomsynlig behandling, gå nedifrån och upp, annars kan rinningar göra fula ränder. Låt lösningen verka några minuter.
3. Ta rent vatten i andra svampen, lika urvriden som svampen med tvättlösningen. Det ska alltså inte rinna en massa vatten när du sköljer.
4. Våttorka ytan uppifrån och ned. Skölj svampen ofta i sköljvattnet. Känn då och då med handen om ytan är ”hal” eller ej. En ”hal” yta och ”halt” sköljvatten tyder på för mycket tvättmedel, så du måste byta sköljvatten.

Förutom målartvätt – vad finns det för olika slags rengöringsmedel? Här följer en förteckning över de vanligaste.

Målarsoda (natriumkarbonat)
Förväxla ej med kaustiksoda som är frätande! Målarsoda kan jämföras med målartvätt.

Såpa
Ett bra rengöringsmedel utan miljökonsekvenser. Den rengör utmärkt men mattar inte ned ytan, som därför behöver slipas lätt med slippapper. Den gröna såpan skiljer sig numer från den gula endast genom färgen.

T-sprit
T-sprit löser fett och petroleumprodukter m m och är ett utmärkt rengöringsmedel. Använd det gärna utspätt med vatten. Koncentrerad T-sprit får ej användas på akrylatfärg som då löses upp något och blir kladdig. Färg från en del spritpennor kan T-spriten rå på och ibland maskeringstejp.

Mögeltvättmedel
Färgfabrikanterna brukar ha specialmedel mot mögel. Fråga i affären. Klorin går också utmärkt. Men det liksom de flesta mögelhämmande medlen innehåller kemiska föreningar som sannolikt inte är nyttiga för miljön. Använd dem inte i onödan.

Ammoniak
Späd en del koncentrerad ammoniak (den kan bara komma upp i 28%} med 10 delar vatten. Med sådant ammoniakvatten tvättar du bort fett och mögel m m.

Avfettningsmedel
Detta är ett medel som löser upp fett och emulgerar det så att fettet går att skölja av med vatten. Det kan behövas ibland på mycket feta ytor i t ex kök som inte tvättats på många år eller i pannrum. Medlet finns i flera varianter där några är uppbyggda på tensider som anses miljövänligare än de petroleumbaserade.