Spackling

Spackling – så gör du!

Om du spacklar med omsorg, behöver du inte slipa så mycket. Och om du inte slipar så mycket, behöver du heller inte svettas så mycket och inte heller slita så mycket på dammsugaren.

Men spacklet krymper lite när det torkar, så du får räkna med att spackla två gånger. Vid små ispacklingar kan du lägga på en liten råge, så kanske du klarar dig med en spackling. Vid stora spacklingar, blanda i lite gips, så krymper det mindre.

Använd en bred spackel, ta mycket spackel på, så går arbetet snabbare och bättre än om du är ”rädd” och smyger på lite grand många små portioner.

spackling-guide

När du spacklar stora ytor, som väggar och tak, är det praktiskt att använda två spacklar, en bred och en smalare. Du spacklar med den bredare och skrapar av överblivet spackel och bakar ihop det tillsammans med den smalare.

Spegeldörrar och andra ytor som har prång är knepiga att spackla med en spackelspade. Använd fingrarna i stället, där det fungerar. Även i vägghörn är fingrarna den bästa spackeln.

Snickerier kan spacklas med elastiskt spackel. Du kan lägga en sträng i springor mellan t ex dörrfoder och vägg, mellan dörrspegel och ram och så vidare. Dra sedan med ett fuktat finger och du får en mycket slät och fin spackling.

Tänk också på att trä rör sig med skiftningarna i luftfuktigheten. Därför får du räkna med att din fina spackling kommer att spricka upp förr eller senare.

Bredspackling
Bredspackling kallas det när man spacklar hela väggytan. Det är aktuellt när man ska tapetsera en vävsatt vägg eller måla eller tapetsera en putsad vägg. Ytan ska vara ren och någorlunda fast. Partiklar eller annat skräp ska helst inte sticka ut eller lossna. Slipa av ytan vid behov innan spacklingen, annars kan spacklet bli för tjockt.

1. Lägg på spacklet över hela ytan, dock inte mer än att du hinner med att bearbeta spacklet.
2. Dra av försiktigt med en jättebred spackel (30-50 cm) nedifrån och upp. Se till att få ytan så jämn som möjligt redan vid påläggningen och avdragningen, så blir slipningsarbetet mindre.
3. Slipa av ytan med slipkloss på skaft efteråt.
4. Sannolikt får du bättra här och var med ny påspackling och avslipning.