Så tar du bort gammal färg + redskapen som underlättar jobbet!

Så tar du bort gammal färg + redskapen som underlättar jobbet!

gammalfargNär det är tid att måla om i hemmet så skulle det vara bra om all gammal färg gick att trolla bort. Men så är det givetvis inte. Och det brukar vara mer än nog att ta skrapa bort löst sittande färg och därefter tvätta resten. Men, om du skulle vara tvungen att ta bort all gammal färg, så finns det en del metoder att välja bland.

Förr skrapade man för hand med en bra skrapa, som man vässade när så behövdes. Och än idag är detta alltjämt en välanvänd metod. Men det finns också en hel del moderna hjälpmedel som kan göra jobbet lite enklare:

Varmluftspistol
Med varmluftspistol kan man ganska lätt ta bort färger på snickerier m m. Värm färgen så att den precis börjar resa sig. Skrapa bort färgen medan den fortfarande är varm och mjuk med en spackel eller skrapa. Upprepa behandlingen vid behov tills du fått bort all färg. Tänk på risken för brännskador på dig själv och underlaget luften som kommer ur pistolen är brännhet] Och se upp med fönster. Det är knepigt att arbeta med varmluftspistol på dem, därför att glaset kan spricka av de temperaturspänningar som uppstår.

Specialmedel
Kemiska geléartade färgborttagningsmedel får ligga på färgen en Stund. Sedan skrapas allt bort med en spackel eller skrapa och sköljning med vatten återstår. Eventuellt får man upprepa behandlingen. Det finns flera sådana medel i handeln. Vanligtvis innehåller de mycket alkaliska medel som natrium- eller kaliumhydroxid och är frätande. Följ noga anvisningarna på förpackningarna.

För borttagning av plastfärg finns dock medel som är miljömässigt godtagbara.

Kaustiksoda
Kaustiksoda, lut, kan också användas. För att få sodan att ligga kvar på färgen, kan den blandas med tapetklister till en gelé. Arbeta annars på samma sätt som för de färdiga produkter som finns. Använd inte kaustiksoda på ttä utvändigt. Den löser upp ligninet i träet, som blir luddigt. Sodan tränger dessutom in i virket kapillärt och blir kvar där. Den är svår att tvätta bort eller neutralisera. När en sådan yta som målats, fuktas ned vid regn, kan sodan krypa ut som saltutfällning och fördärva färgen.

Gör rent från färgborttagningsmedlen!
Det är viktigt att allt färgborttagningsmedel är borta när du börjar målningen. Skölj noga. Lite ättika i sköljvattnet neutraliserar rester av kaustiksoda. När det däremot gäller stora ytor som hela fasader finns inga metoder för borttagning av gammal färg. Borttagning med kaustiksoda eller andra kemiska medel eller med varmluft är mycket arbetsamt. Sandblästring är en metod. Men den tar bort inte bara målarfärgen utan också en bit av träet, som får en kraftigt fårad yta, där träådringen framträder alltför tydligt för målning med täckfärg. Dessutom har man en del problem med sanden som ryker omkring.

Leja bort jobbet?
Det finns firmor som specialiserat sig på färgborttagning. De har maskinell utrustning som gör jobbet överkomligt. Om du ska ta bort stora mängder färg, är det nog en god idé att leja bort detta knäckande arbete, så du har krafter kvar till själva målningen.